Metaalunie

Buchner Kassen B.V. is aangesloten bij de koninklijke metaalunie.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons, en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter  griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar  neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.  

Buchner Kassen is sterk in Loods bouwen , bedrijfshalbouw en hallenbouw.

Copyright © Buchner-kassen.nl 2019 Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Sitemap - Site-Index | Designpro.nl - Z-IM.nl